Holland

  

8 items
return to list of subjects

  display:   list    gallery

ANSLIJN, N.
Afbeelding der Artsenij-Gewassen, welke in de Nederlandsche Apotheek als zoodanige vermeld zijn. Naar de beste Uitlandsche Afbeeldingen geteekend en op steen gebragt.
Leyden, Du Mortier en Zoon, 1832-1838. 4 volumes bound in two. Folio (340 x 240mm). With 265 fine handcoloured lithographed plates. Contemporary ha...
EUR 6,800.00

DEN NEDERLANDSCHEN VERSTANDIGEN HOVENIER,
over de xii. maenden van het jaer. Beschryvende hoe men op de beste en bekwaemste maniere Hoven, Tuynen, Lust-Hoven en Boomgaerden zal verordineren, bereyden, beplanten en
bezaeyen. In dezen Gendschen druk veel vermeerdert en verbetert... Den elfsten druk. Door F.V.S. Pbr, vermeerdert en verbetert. Gend, Weduwe Steven...
EUR 900.00

HEERKENS, G.N.
Aves Frisicae.
Rotterrodami, apud C.R. Hake, 1788. 8vo. pp. 298, (1), with a charming engraved title showing a bird (Alauda) by J.L. Anselin. Contemporary marbled...
EUR 1,200.00

KOPS, J.
Flora Batava, afgebeeld door en van wegens J.C. Sepp en zoon; beschreven door Jan Kops.
Amsterdam, Leiden, Haarlem, s'Gravenhage, J.C. Sepp en Zoon, and others, (1800)-1920. Volumes 1-25 (of 28) & 1 index volume. 4to (295 x 240mm). Wit...
EUR 18,500.00

MIQUEL, F.A.W.
De Noord-Nederlandsche vergiftige gewassen.
Amsterdam, C.G. Sulpke, 1836. 8vo (218 x 215mm). pp. 198, with 30 fine handcoloured lithographed plates. Publisher's printed boards (spine slightly...
EUR 900.00

OTTOLANDER, K.J.W., KOSTER, A. & DE VOS, C. (Eds.).
Nederlandsche Flora en Pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te Boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel
Groningen, J.B. Wolters, 1879. 2 volumes. Folio (320 x 250 mm). pp. ix, xii , (4), 235, with 81 chromolithograped plates of fruit and flowers. Publ...
EUR 3,800.00

PELT LECHNER, A.A. VAN.
"Oologia Neerlandica". De eieren der in Nederland broedende vogels.
Met afbeeldingen in kleurendruk en heliotypie, direct naar voorwerpen uit de verzameling van den schrijver vervaardigd. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, ...
EUR 1,500.00

SCHLEGEL, H.
De Vogels van Nederland. Beschreven en afgebeeld.
Leiden, D. Noothoven van Goor, (1859-1861). 3 volumes (1 text- & 2 atlas-volumes). 8vo (170 x 130mm). pp. viii, 699, (1, errata), with 362 handcol...
EUR 3,500.00


Return to list of subjects