< Back to subjects

Subjects: Holland


Search results: Holland(8 results)
page 1, displaying items 1 to 8


Only 116 copies were subscribed and probably 130 copies were printed

ANSLIJN, N. Afbeelding der Artsenij-Gewassen, welke in de Nederlandsche Apotheek als zoodanige vermeld zijn. Naar de beste Uitlandsche Afbeeldingen geteekend en op steen gebragt.

Leyden, Du Mortier en Zoon, 1832-1838. 4 volumes bound in two. Folio (340 x 240mm). With 265 fine handcoloured lithographed plates. Contemporary ha...

EUR 2,800

DEN NEDERLANDSCHEN VERSTANDIGEN HOVENIER, over de xii. maenden van het jaer. Beschryvende hoe men op de beste en bekwaemste maniere Hoven, Tuynen, Lust-Hoven en Boomgaerden zal verordineren, bereyden, beplanten en

bezaeyen. In dezen Gendschen druk veel vermeerdert en verbetert... Den elfsten druk. Door F.V.S. Pbr, vermeerdert en verbetert. Gend, Weduwe Steven...

EUR 900

HEERKENS, G.N. Aves Frisicae.

Rotterrodami, apud C.R. Hake, 1788. 8vo. pp. 298, (1), with a charming engraved title showing a bird (Alauda) by J.L. Anselin. Contemporary marbled...

EUR 1,200

the most beautiful flora of the Netherlands

KOPS, J. Flora Batava, afgebeeld door en van wegens J.C. Sepp en zoon; beschreven door Jan Kops.

Amsterdam, Leiden, Haarlem, s'Gravenhage, J.C. Sepp en Zoon, and others, (1800)-1920. Volumes 1-25 (of 28) & 1 index volume. 4to (295 x 240mm). Wit...

EUR 18,500

MIQUEL, F.A.W. De Noord-Nederlandsche vergiftige gewassen.

Amsterdam, C.G. Sulpke, 1836. 8vo (218 x 215mm). pp. 198, with 30 fine handcoloured lithographed plates. Publisher's printed boards (spine slightly...

EUR 900

The very fine illustrations depict flowers and fruit growing in the Netherlands

OTTOLANDER, K.J.W., KOSTER, A. & DE VOS, C. (Eds.). Nederlandsche Flora en Pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te Boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel

Groningen, J.B. Wolters, 1879. 2 volumes. Folio (320 x 250 mm). pp. ix, xii , (4), 235, with 81 chromolithograped plates of fruit and flowers. Publ...

EUR 3,800

One of the finest works on butterflies ever published

SEPP, J.C. Beschouwing der wonderen Gods, in de minst geachte schepzelen.

Of Nederlandsche Insecten, naar hunne aanmerkelijke huishouding, verwonderlijke gedaantewisseling en andere wetenswaardige bijzonderheden ... Amste...

EUR 20,000

One of the finest works on butterflies ever published

SEPP, J.C. Beschouwing der wonderen Gods, in de minst geachte schepzelen. Of Nederlandsche Insecten, naar hunne aanmerkelijke huishouding, verwonderlijke gedaantewisseling en andere wetenswaardige bijzonderheden ...

Amsterdam, J.C. Sepp, 1762-1860. 8 volumes. 4to (250 x 190mm). With 8 hand-coloured engraved frontispieces and 400 hand-coloured engraved plates. C...

EUR 12,500