Favorites

Here is an overview of your favorites. You add any number of books to your favorites list by clicking on the "favorites >" links next to any of the books on this website


Only 116 copies were subscribed and probably 130 copies were printed

ANSLIJN, N. Afbeelding der Artsenij-Gewassen, welke in de Nederlandsche Apotheek als zoodanige vermeld zijn. Naar de beste Uitlandsche Afbeeldingen geteekend en op steen gebragt.

Leyden, Du Mortier en Zoon, 1832-1838. 4 volumes bound in two. Folio (340 x 240mm). With 265 fine handcoloured lithographed plates. Contemporary ha...

EUR 2,800