Favorites

Here is an overview of your favorites. You add any number of books to your favorites list by clicking on the "favorites >" links next to any of the books on this website


BOCCONE, P. Natuurkundige Naspeuringen op proef- en waerneemingen ... Groey der planten ... wonderbare versteeningen van verscheide lighamen; De wording van het Corael,

de Star-steenen, de Mynstoffige Bezoar en het verschil van deeze met de dierlijke, de versteende Vis-tanden, Ammon-hoorn, Schelpen, enz... Brandend...

EUR 400