Favorites

Here is an overview of your favorites. You add any number of books to your favorites list by clicking on the "favorites >" links next to any of the books on this website


The colouring of the present sumptuously bound copy is the best we have ever seen of this book

ROESEL VAN ROSENHOF, A.J. De Natuurlyke Historie der Insecten; Voorzien met naar 't Leven getekende en gekoleurde Plaaten.

Volgens eigen ondervinding beschreeven, ... Met zeer nutte en fraaie Aanmerkingen verrykt, door C.F. Kleemann. Uit den echten Hoogduitschen Druk .....

EUR 15,000