shortlist5

  

25 results found

  display:   list    gallery

AGRICOLA, G.A.
Nieuwe en ongehoorde dog in de natuur welgegronde Queek-konst van Boomen, Heesters en Bloemgewassen. Ofte derselver algemeene vermeerdering...
Amsterdam, Andries van Damme, 1724. 2 parts (bound in one). Small-4to (197 x 150 mm). pp. (14), 208, with 2 engraved frontispieces and 34 mostly f...
EUR 1,200.00

ANSLIJN, N.
Afbeelding der Artsenij-Gewassen, welke in de Nederlandsche Apotheek als zoodanige vermeld zijn. Naar de beste Uitlandsche Afbeeldingen geteekend en op steen gebragt.
Leyden, Du Mortier en Zoon, 1832-1838. 4 volumes bound in two. Folio (340 x 240mm). With 265 fine handcoloured lithographed plates. Contemporary ha...
EUR 6,800.00

BLEEKER, P.
Atlas Ichthyologique des Indes Orientales Néêrlandaises. Publié sous les auspices du Gouvernement Colonial Néêrlandais.
Amsterdam, F. Muller, 1862-1865. Volumes 1-5 (of 9) volumes. Folio (450 x 295 mm). With 240 plates of which 238 superbly chromo-lithographed. Later...
EUR 14,000.00

BLUME, C.L.
Collection des Orchidées les plus remarquables de l'Archipel Indien et du Japon.
Ouvrage dédié à sa Majesté Guillaume I Roi de Wurtemberg. Amsterdam, C.G. Sulpke, 1858. Folio (454 x 290mm). pp. (6), vi, 190, with hand-colour...
EUR 10,000.00

BLUME, C.L.
Flora Javae nec non insularum adjacentium ... adjutore J.B. Fischer.
Bruxellis, J. Frank, 1828 (-1851). 10 parts, preserved in 4 folding boxes. Folio (448 x 285mm). With 1 frontispiece and 238 lithographed plates of ...
EUR 18,500.00

BURMAN, J.
Thesaurus Zeylanicus exhibens Plantas in Insula Zeylana nascentes; Inter quas plurimae novae species, & genera inveniuntur. Omnia Iconibus illustrata, ac descripta.
Amstelaedami, apud Janssonio-Waesbergios, & Salomonem Schouten, 1737. 4to (265 x 213 mm). pp. (16),235, (1), (14), (4), 33, (1), with an engraved ...
EUR 4,500.00

CASEMBROOT, F. DE.
De Medusa in de Wateren van Japan, in 1863 en 1864.
s'Gravenhage, de gebroeders van Cleef, 1865. 8vo (220 x 135mm). pp. xii, (2), 150, with 5 folded coloured maps. Contemporary half red calf, gilt l...
EUR 11,000.00

COMMELIN, C.
Horti Medici Amstelaedamensis Plantae Rariores et Exoticae.
Leyden, F. Haringh, 1706. 4to (220 x 162mm). pp. (8), 48, with 48 fine engraved plates. Contemporary calf, richly gilt ornamented spine with red gi...
EUR 4,600.00

CRAMER, P. & STOLL, C.
Papillons exotiques des trois parties du monde l'Asie, l'Afrique et l'Amerique/ De uitlandsche Kapellen voorkomende in de drie werelddeelen Asie, Africa en America.
Amsterdam, S.J. Baalde/ N.T. Gravius, 1779-1791. 4 volumes & supplement (bound in 5). Large-4to (287 x 225mm). With 3 (2 handcoloured) engraved fro...
EUR 38,000.00

DANCKERTS, J.
Livres de Fleurs.
Amsterdam, c. 1680. Oblong small folio (350 x 190mm). Engraved title within a garland of flowers arranged on a pillar, and 9 engraved plates of bou...
EUR 15,000.00

EERELMAN, O & QUADEKKER, E.A.L.
Paardenrassen. Kunstalbum van een en veertig afbeeldingen naar schilderijen van Otto Eerelman. Met beschrijvingen door E.A.L. Quadekker.
Zutphen, Schillemans & Van Belkum, (1898). Large folio (620 x 470mm). With 41 chromo-lithographed plates of horses and accompanying letterpress te...
EUR 17,000.00

ES, N.J.A.P.H. VAN.
De hippische sport en het Korps Rijdende Artillerie 1793-1908, I: DE VALKERIJ. Met illustratiën van Hoynck van Papendrecht, Krabbé, Staring en van Es en ornamentatie van Colenbrander en Roskam.
Arnhem, Coers & Roest - G.J. Thieme, (1908). Folio (370 x 290mm). pp. (16), 172, (18), with 45 plates of which 34 beautifully handcoloured, many of...
EUR 9,000.00

HEERKENS, G.N.
Aves Frisicae.
Rotterrodami, apud C.R. Hake, 1788. 8vo. pp. 298, (1), with a charming engraved title showing a bird (Alauda) by J.L. Anselin. Contemporary marbled...
EUR 1,200.00

HOEFNAGEL, J.
Diversae Insectarum Volatilium icones ad vivum accuratissimè depictae per celeberrimum pictorem.
(Amsterdam), Nicolao Ioannis Visscher, 1630. Oblong-4to (230 x 187mm). 16 engraved plates (including the title-page). (Together with:) LE ROY, H. L...
EUR 18,000.00

JACHT EN VELD-TUYCH.
F. de Wit Excudit.
n.p. n.d. A suite of 12 engraved plates, printed on paper measuring 33 x 21cm. Later marbled wrappers.
EUR 2,500.00

KNOOP, J.H.
Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van Appelen en Peeren ...
(together with:) Beschryving der vruchtbomen en vruchten die men in de hoven plant en onderhoud ...(together with:) Beschryving der plantagie-gewas...
EUR 3,900.00

KNORR, G.W. & WALCH, J.E.I.
De natuurlyke historie der versteeningen, of uitvoerige afbeelding en beschryving van de versteende zaaken, die tot heden op den aardbodem zyn ontdekt: ... Uit het hoog- in 't nederduitsch vertaald door M. Houttuyn, met verscheide aanmerkingen.
Amsterdam, J.C. Sepp, 1773. 3 volumes (bound in 4). Folio (445 x 275mm). pp. (4), xiv, 64; (4), 1-184; (2), 185-484; (4), 236, with 1 double-page h...
EUR 28,000.00

KNORR, G.W.
Verlustiging der oogen en van den geest of verzameling van allerley bekende Hoorens en Schulpen, die in haar eigen kleuren afgebeeld zyn. Thans nagezien, verbeterd, vervolgd,en met een geheel nieuwe nederduitsche beschryving uitgegeven.
Amsterdam, Erven van F. Houttuyn, 1770-1775. 6 parts (bound in 3 volumes). Large-4to (255 x 200 mm). With 190 handcoloured engraved plates. Contemp...
EUR 15,000.00

KOPS, J.
Flora Batava, afgebeeld door en van wegens J.C. Sepp en zoon; beschreven door Jan Kops.
Amsterdam, Leiden, Haarlem, s'Gravenhage, J.C. Sepp en Zoon, and others, (1800)-1920. Volumes 1-25 (of 28) & 1 index volume. 4to (295 x 240mm). Wit...
EUR 18,500.00

(LINNAEUS, C.) - HOUTTUYN, M.
Natuurlijke Historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van de Heer Linnaeus.
Amsterdam, F. Houttuyn, 1761-1785. 3 sections in 37 volumes. Royal-8vo (215 x 135mm). With 296 beautifully handcoloured folded engraved plates. Uni...
EUR 9,800.00

MARSILLI, L.F.
Natuurkundige Beschrijving der Zeën.
's Gravenhage, by de Compagnie, 1786. Folio (415 x 265mm). pp. (4), xxv, (1), 216, with a hand-coloured engraved frontispiece and 52 engraved plate...
EUR 7,500.00